۰۸۳-۳۸۴۳۹۰۴۵-۴۶

Search

مدیریت فضای دندان دائمی

 

مدیریت فضای دندان دائمی

 

حفظ فضای دندانهای دایمی از وظایف مهم دندانپزشک عمومی، متخصص دندانپزشکی کودکان و ارتودنتیست می باشد. از دست رفتن زودهنگام دندانهای شیری ممکن است باعث کاهش فضای قوس دندانی شده و بدین ترتیب منجر به بهم ریختگی دندانهای دایمی، نهفتگی دندانهای دایمی، مشکلات زیبایی و یا اختلالات دندانی دیگر گردد. مراقبت صحیح و به هنگام از فضاهای دندانی به حفظ سلامت دندانها تا پایان عمر کمک می کند.

 

بهترین فضا نگهدار خود دندان شیری می باشد. هنگامی که این فضا نگهدار خداداد و طبیعی از دست می رود می بایست به منظور پیشگیری از بسته شدن فضای خالی از دستگاهی به عنوان فضا نگهدار استفاده نمود. فضا نگهدارنده ها باعث نگهداری و حفظ فضای حاصل از کشیدن دندانهای شیری، با ممانعت از حرکت دندانهای کناری به داخل آن می شوند و نهایتاً دندان دائمی جانشین شونده در سن مناسب و در جای خود رویش می کند.

 

استفاده از این دستگاهها به منظور حفظ فضا، برای کودکان بسیار راحت تر و قابل قبول تر خواهد بود تا اینکه بعداً مجبور باشند با استفاده از دستگاههای ارتودنسی دندانها بجای خود هدایت شوند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


دی ان ان