۰۸۳-۳۸۴۳۹۰۴۵-۴۶

Search

اورﮋانس در ارتودنس

 

اورﮋانس در ارتودنسی

 

اورﮋانس های ارتودنسی شامل هر نوع بی نظمی دندانی می شود که باعث تمسخر فرد توسط اطرافیان شده ،دندان های قدامی بیرون زده که احتمال آسیب به آنها وجود دارد؛است. اما در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر توصیه می شود جهت مشاوره به ارتودنتیست مراجعه شود:

 

از دست دادن زودرس دندان های خلفی شیری

وجود انحراف در فک پایین

اندازه عمودی نا متناسب فکین

بیرون زده بودن فک پایین

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


دی ان ان